ชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกับ ป.ป.ช.ลำปางทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเยาวชนให้มีจิตสาธารณะมีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

Last updated: 21 ม.ค. 2563  |  861 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกับ ป.ป.ช.ลำปางทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเยาวชนให้มีจิตสาธารณะมีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่โรงแรมเอเซียลำปาง https://www.youtube.com/watch?v=6Jdl52aTLEw&feature=youtu.be นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเถอเมืองลำปาง ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชน ในกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเยาวชนต้านทุจริต(Anti-Corruption Young Leaders) ซึ่งทาง ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตสู่เยาวชนในทุกช่วงวัยในทุกระดับชั้นการศึกษา เพื่อเป็นการวางกลไกในการป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริต และเพื่อให้ประชาชนไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป โดยมีนางวรรณภา ปัญญาผูก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานป.ป.ช.จังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และ วิทยาอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 40 คน เข้าร่วมอบรม

สำหรับการอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา มีทั้งการชี้ให้เห็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและผลกระทบ การระดมความคิดกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาสถาการณ์การทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม และการทำกิจกรรมระดมควมคิดจิตสาธารณะกับการป้องกันการทุจริต การสังเกตุเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการสังเกตุโครงการก่อสร้าง และออกศึกษาดูงานการก่อสร้างงถนน สะพาน ก่อนที่จะมาสรุปผลการศึกษาเรียนรู้จากการสังเกตุงานโครงการก่อสร้างดังกล่าว และการสะท้อนถึงบทบาทวัยรุ่นกับการป้องกันการทุจริตได้อย่างไร

ซึ่งการอบรมดังกล่าวทางชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตคอร์รัปชัน จังหวัดลำปางและ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง หวังว่าจะสามารถ พัฒนาเยาวชนให้มีจิตสาธารณะ มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะในการเฝ้าระวังการทุจริต และเกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังการทุจริตในจังหวัดลำปางต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้