เปิดใจ!!! ว่าที่นายกเล็กแห่งตึกไก่ขาว-ขอบคุณทุกคะแนนเสียง-ย้ำจะไม่ทำให้ผิดหวังพร้อมเผย4-5เดือนจากนี้ลำปางต้องเห็นการเปลี่ยนแปลง

Last updated: 29 มี.ค. 2564  |  1732 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดใจ!!! ว่าที่นายกเล็กแห่งตึกไก่ขาว-ขอบคุณทุกคะแนนเสียง-ย้ำจะไม่ทำให้ผิดหวังพร้อมเผย4-5เดือนจากนี้ลำปางต้องเห็นการเปลี่ยนแปลง

 

 

ว่าที่นายกเทศมนตรีนครลำปางขอบคุณทุกคะแนนเสียง เผยการเลือกตั้งครั้งนี้มองเห็นความหลากหลายของความชอบของประชาชนและถือเป็นประธิปไตยที่สวยงาม-ภายใน4-5เดือนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของนครลำปางให้ดีขึ้นกว่าเดิมและย้ำจะไม่ทำให้ผิดหวัง

หลังจากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปางและสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้ (28 มี.ค.) และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไปแล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นายนิมิตร จิวะสันติกา ด้วยคะแนน 6,362 คะแนน พร้อมพ่วงลูกทีมเข้าสภามาได้อีก16 ที่นั่ง จากทั้งหมด 24 ที่นั่ง ส่วนลำดับที่2 หมายเลข5 นายปุณณสิน มณีนันทน์ 5,508 คะแนน ลำดับที่3 หมายเลข3 นายอภิชัย สัชฌะไชย 4,201 คะแนน ลำดับที่4 หมายเลข1 นายณรงค์ พินธิสืบ 4,069 คะแนน และอดีตนายกที่เพิ่งพ้นตำแหน่งไปหมาดคือ นายกิตติภูมิ นามวงศ์ คะแนนรั้งท้ายสุด คือลำดับที่5 ด้วยคะแนน 3,581 คะแนน

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ในเขตเทศบาลนครลำปาง มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครลำปางและสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง 42,142 คน มีจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 25,527 คน คิดเป็นร้อยละ 60 บัตรดี 23,721 ใบ บัตรเสีย 475 ใบ และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,331 ใบ

วันนี้นายนิมิตร หรือ อ.ดร.นิมิตร ที่ชาวลำปางคุ้นชื่อนี้ ได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่ได้ไว้วางใจ ความเชื่อใจ ของชาวลำปาง ที่ได้มอบหน้าที่ภาระกิจที่สำคัญ ให้เข้าไปดูแลบ้านเมือง เมืองลำปางแทนทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ที่เราบอกว่า เราจะทำเมืองลำปางให้เป็นบ้าน ที่มีความสุขของทุกๆคน นั่นหมายความว่าภายใน4ปีข้างหน้านี้ ทุกคนที่อยู่ในลำปางไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสูงอายุ และจากไป ไม่ว่าจะอาชีพอะไร ไม่ว่าจะเป็นคนค้าขาย ล้อเข็นข้างถนน จนถึง นักธุรกิจ ไม่ว่าเขาจะมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น หรือมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ทุกคนจะมีความสุขในแบบของเขาเองนั่นคือเมืองลำปาง เช่นเดียวกับคนที่อาศัยอยู่ในนครลำปาง ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในนครลำปาง หรือผู้ที่มาใช้บริการ จะได้รับความสะดวกสบาย และเราจะมีระบบที่ดี อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ความปลอดภัยและชีวิตสาธารณะ ที่ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมสังคมที่ดี ให้กับคนลำปางทุกๆคน “เรายืนยันว่า4ปีนี้ เราจะทำบ้านให้เป็นบ้านที่มีความสุขสุขของทุกคน และเราจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ”

เมื่อเมืองลำปางวันนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทันทีรอไม่ได้แล้วสิ่งแรกที่จะเดินหน้าทำคืออะไร

อ.ดร.นิมิตร บอกว่า จริงๆแล้วมีหลายเรื่องแรกที่จะต้องทำ แต่ ที่จะทำเลยคือ “แม่น้ำวัง” ซึ่งถือว่าเป็นหน้าตา เป็นเสน่ห์ คือสายน้ำแห่งชีวิต สายน้ำแห่งเศรษฐกิจ ดังนั้นแม่น้ำวังจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ของเมืองลำปาง ดังนั้น แม่น้ำวังที่ไหลผ่านเทศบาลนครลำปางซึ่งมีควมยาวประมาณ 10-12 กิโลเมตร แม้จะมีระยะไม่ยาวมาก แต่อำนาจและภาระกิจไม่ใช่ของเทศบาลนครลำปางเพียงหน่วยงานเดียว หน้าที่ของเทศบาลฯคือทำอยา่งไรไม่ให้น้ำเสียไหลลงแม่น้ำวัง และหน้าที่คือการทำให้องค์ประกอบของสองฝั่งแม่น้ำ ไม่ว่าต้นไม้ ออกกำลัง สวน ทางเดิน ฯลฯ ให้สวยงาม ดังนั้นภายใน 4-5 เดือนแรกต่อจากนี้ ต้องทำให้แม่น้ำวังกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือให้แม่น้ำวังสะอาด และข้างๆแม่น้ำวังจะต้องสะอาดมีต้นไม้และรูปทรงที่ดีงาม ซึ่งก็จะมีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกัน และใน 4 เดือนนี้เมื่อฝนมา และหากเราทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยใน2-3เดือน และเดือนที่4-5 ฝนมาน้ำก็จะมีเพิ่มและน้ำก็จะใส เมื่อแม่น้ำใสแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการดูแลให้สะอาดต่อไปเท่านั้น โดยการดูแลรักษาไม่ให้แม่น้ำวังบอบช้ำและเกิดสถานการณ์เดิมๆกลับมาอีกโดยการทำงานร่วมกันเท่านั้น

ส่วนสิ่งที่จะทำให้เสร็จภายใน3เดือน คือ การฟื้นฟูบ้านเมือง ที่เราเคยทำไว้สวยๆ งามๆ ไม่ว่าจะเป็นข่วงนคร สวนสาธารณะ น้ำพุ วงเวียนต่างๆ สวนสาธารณะทุกสวนจะต้องเห็นเป็นรูปเป็นร่างฟื้นคืนกลับสภาพเดิม นำ้พุจะต้องมีสีสันสวยงามมีเสียงเพลง สวนสาธารณะทุกสวนหญ้าจะต้องเขียว ต้นไม้จะต้องถูกตัดแต่งอย่างสวยงาม ระเบียบเรียบร้อย เช่นถนนหลายสายที่เคยปลูกไว้ที่มีสีสันสวยงาม ของเดิมดีอยู่แล้วก็จะตัดแต่งให้สยงาม บำรุงรักษาให้ถูกวิธีภายใน 3 เดือนจะต้องเสร็จ

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา ที่มีคนมาใช้มากคือสวนเขลางค์ จะเร่งปูยางพาราเพื่อเหมาะกับผู้ที่มาเดินให้เป็ฯทางลู่ ทางเดินและทางวิ่ง และ สวนสาธารณะสุขสวัสดิ์ เร่งปรับปรุงสนามฟุตบอลโดยการลงหญ้าเทียม และลู่วิ่งเป็นยางพารา รวมทั้งโรงยิมที่ทำค้างไว้ก็จะต้องเร่งทำให้เสร็จ เพื่อให้สนามบาสเกตบอลย้ายไปเล่นที่นั่น ส่วนสนามบาสเกตบอลเดิมที่มีอยู่ก็จะปรับให้เป็นสนามที่มีความทันสมัย  รวมทั้งสนามแบดมินตัน สนามเปตอง ลานรำไทเก็ก สิ่งเหล่านี้ต้องเสร็จภายในปี 2564 ซึ่งจัดลำดับไว้ในเรื่องต้นๆ

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มองเห็นอะไที่เกิดขึ้นบ้าง

อ.ดร.นิมิตร บอกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ตนเองเห็นว่าดีเพราะเป็นการเลือกตั้งระบบเปิดที่เป็นประชาธิปไตย ที่มีความหลากหลาย เหมือนในตลาดที่มีสินค้าให้เลือกซื้อ เลือกซ้อป ได้ ผู้คนสามารถเลือกซื้อได้ตามที่ตนเองชื่นชอบ และสินค้าตัวในที่ถูกใจตัวเองมากที่สุด เหมือนการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่มีผู้สมัครให้เลือกถึง5คน 5 ทีมให้เลือก ซึ่งผลการเลือกตั้งที่ออกมาก็เห็นว่าประชาชนมีรสนิยมที่หลากหลาย ทั้ง5คน ที่สมัครนายกฯมีคะแนนที่สวยงามไม่แพ้กันเลย สามพันกว่า สี่พันกว่า ห้าพันกว่า หกพันกว่าคะแนน ก็แสดงความรสนิยมของคนลำปางมีหลากหลาย นี่ก็เป็นประชาธิปไตยที่ดี

แล้วที่ประชาชนเลือกกลุ่มนครลำปางคิดว่าเพราะอะไร ชาวบ้านชอบอะไร

อ.ดร.นิมิตร บอกว่า เท่าที่ตนเองเชื่อ คือชาวบ้านเชื่อในตนเองและเชื่อในผลงานที่เคยทำไว้ในสมัยที่อยู่ในตำแหน่งและเป็นผู้บริหารเทศบาลเมื่อปี2548-2556 ที่ทอะไรไว้เยอะมาก ตั้งแต่เรื่องเก่าแก่ที่สดคือการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงเมืองเก่า เขตเมืองเก่าปรับปรุงกู่เจ้าย่าสุตา หรือวัดกากแก้วโบราณ สวนสาธารณะที่ทำไว้  ข่วงนคร น้ำผุต่างๆ ถนนวัฒนธรรม ถนนคนเดินกาดกองต้า รวมถึงสองแม่น้ำวังที่เคยทำถนนเลียบแม่น้ำวังไว้ ต้นไม้ แปลงดอกไม้ที่สวยงาม เครืองออกกำลังกายเกือบทุกมุมเมืองของเทศบาลเพื่อให้เป็นเมืองคนคนที่มีสุขภาพดี หลายเรื่องที่เราทำไว้และปรากฎในอดีต รวมถึงการจัดงานเทศกาลต่างๆ ที่จัดได้อย่างสนุกสนาน หลากหลาย ประชาชนแห่ร่วมงานกันจำนวนมาก ทำให้คนค้าขายต่างๆไม่ว่าล้อเข็น แผงลอย ฯลฯ ก็ค้าขายได้ทั้งหมด ก็คงอยากได้ชีวิตแบบนั้่นกลับมาก้เลยเลือกกลุ่มนครลำปาง ด้วยความหวัง ด้วยความไว้วางใจ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้