พรึบ!!! ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้านในพื้นที่ห้างฉัตรแสดงพลังให้กำลังใจนายอำเภอ-นายก ทต.เวียงตาลนำมวลชนร้องผู้ว่าฯขอให้ย้ายระบุขัดขวางการพัฒนา-เลือกปฎิบัติ

Last updated: 6 ต.ค. 2564  |  1842 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พรึบ!!! ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้านในพื้นที่ห้างฉัตรแสดงพลังให้กำลังใจนายอำเภอ-นายก ทต.เวียงตาลนำมวลชนร้องผู้ว่าฯขอให้ย้ายระบุขัดขวางการพัฒนา-เลือกปฎิบัติ

 

 วันนี้ ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้บริหาร อปท. และ ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรกว่า 200 คน นำดอกไม้มามอบเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร หลังจากเมื่อวานนี้ ทาง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงตาล ผู้บริหารและตัวแทนชาวบ้านเวียงตาลร่วม100คน เข้ายื่นร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอให้ย้ายนายอำเภอออกนอกพื้นที่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องจากไม่พอใจที่โครงการปรับปรุงถนน3โครงการในพื้นที่ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ เพราะนายอำเภอได้มีหนังสือกำชับให้ปฎิบัติตามระเบียบ โดยให้ขออนุญาตจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากถนนที่จะดำเนินงานอยู่ในเขตพื้นที่ป่าตามพระราช บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  ซึ่ง มติ ครม.วันที่ 23 มิ.ย.63 ก่อน ซึ่งเทศบาลฯเห็นว่า นายอำเภอเลือกปฎิบัติเนื่องจากมีหนังสือกำชับเพียงเทศบาลเวียงตาลเพียงแห่งเดียว ขณะที่โครงการอื่นในเทศบาลอื่นๆซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรและได้รับการจัดสรรงบประมาณพร้อมกันสามารถดำเนินการได้เลย ทำให้เทศบาลและประชาชนในพื้นที่เสียโอกาส จึงรวมตัวเข้าร้องเรียนดังกล่าวผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่มีปัญหาและได้สอบถามชาวบ้านในละแวกดังกล่าว ได้บอกว่าสาเหตุที่รวมตัวกันไปร้องขอให้ย้ายนายอำเภอ เนื่องจากต้องการถนนในหมู่บ้านซึ่งรอคอยมานาน และเทศบาลฯ ได้ให้ข้อมูลว่าได้มีการตั้งงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะนายอำเภอไม่ให้ทำเนื่องจากอยู่ในเขตป่า ซึ่งชาวบ้านก็สสัยว่าบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่กับมานานสองฝั่งถนนก็มีโฉนดกันหมดทำไมถนนยังอยู่ในเขตป่า จึงไม่พอใจจึงได้รวมตัวกันไปประท้วงเพื่อให้ย้ายนายอำเภอดังกล่าว  ผู้สื่อข่าวถามว่า แล้วทราบข้อมูลหรือไม่ว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถทำถนนได้เพราะนายอำเภอให้เทศบาลฯไปขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งของถนน คือ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน จึงจะทำได้ แต่เทศบาลฯยังไม่ได้ขอจึงทำไม่ได้ และนายอำเภอไม่ได้มีคำสั่งห้าม ชาวบ้านบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้ พอทราบว่าทำถนนไม่ได้และทราบว่าถนนอยู่ในเขตป่าและนายอำเภอห้ามชาวบ้านจึงลุกหือด้วยความไม่พอใจ


นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร ได้กล่าวกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจพร้อมย้ำว่าตนเองไม่เคยขัดขวางการดำเนินงานของท้องถิ่นเพื่อไม่ให้เกิดการพัฒนา แต่อยากให้ทำอย่างถูกต้อง ในฐานะที่ตนเองเป็้นพ่อเมืองและทุกคนเป็นคนในพื้นที่ก็อยากให้มีการพัฒนาเช่นกัน แต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องเกิดความถูกต้องด้วย ซึ่งหน่วยงานบางหน่วยไม่เคยคิดถึงว่าคนอื่นจะเดือดร้อนเอาง่ายเอาเร็วเข้าไว้ แต่อยากบอกว่าทุกอย่างมีทางออก ในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและดำเนินได้ จึงอยากฝากว่าตลอดระยะเวลาที่ตนเองมาอยู่4เดือน ก็ได้ช่วยกันทำงานกันอย่างเต็มที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนโดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง และการทำงานก็อยู่ในกรอบที่ถูกต้องดูแลทุกคนไม่ให้ทำผิดกฎหมาย เมื่อเราเป็นข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และอยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าหากกฎหมู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ เราต้องเดินไปคู่กันและทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตนเองบอกเลยว่าจะต้องยึดหลักที่ถูกต้องเพื่อเป็นบรรทัดฐาน มิฉะนั้นแล้ววันหนึ่ง ใครอยากทำอะไรก็ทำสุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญหาของบ้านเมือง หลายปัญหาสามารถแก้ได้โดยการเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกันและต้องเข้าใจทุกฝ่ายด้วย แต่หากใช้กำลังเข้าใส่กันก็มีมีแต่ความเสียหายเกิดขึ้นเท่านั้น อย่างอำเภอห้างฉัตรที่ผ่านมาก็มีชื่อเสียงทำให้คนอยากมาเที่ยวมาสัมผัสพอเกิดเรื่องขึ้นภาพลักษณ์ก็เสียไป


ขณะที่ นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล ได้กล่าวว่า  ตามที่นายอำเภอได้มีหนังสือกำชับมาให้ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ทางเทศบาลฯก็ ไม่ได้ติดขัดอะไร เพราะที่ผ่านมาทุกโครงการก่อนที่จะทำโครงการ ฝ่ายช่างได้มีการสำรวจพื้นที่ว่าอยู่ในเขตป่า เขตอุทยาน หรือเขตป่าอนุรักษ์หรือไม่มาโดยตลอด ส่วน พื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ตามมติ ครม.วันที่ 23 มิ.ย.63 นั้น ทางเทศบาลได้ตรวจสอบผ่านระบบ GHI แล้วเช่นกันแต่ก็ไม่สามารถเช็คได้ เพราะเป็นระบบที่ไม่ละเอียด ทำให้ทางเทศบาลเข้าใจว่าสามารถดำเนินการได้เลย จนกระทั่งได้รับงบประมาณและจะดำเนินการ ทางอำเภอซึ่งได้ขอให้ทาง ทสจ.ตรวจสอบ จึงพบว่าเป็นเขตป่า 2484 ซึ่งทางเทศบาลฯก็ยังเข้าใจว่าสามารถทำได้เพราะที่ผ่านมา อปท.ทุกแห่งก็ดำเนินการตามแนวปฎิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ให้ดำเนินการได้ ประกอบกับตนเข้าใจว่านายอำเภอมีหนังสือกำชับเพียงเทศบาลเวียงตาลเพียงแห่งเดียว ขณะที่ อปท.อื่น อาทิ เทศบาลห้างฉัตร-แม่ตาล ได้งบประมาณพร้อมกันและทราบว่าอยู่ในพื้นที่ป่า 2484 เช่นกันแต่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเช่นกัน ซึ่งตนเองเห็นว่านายอำเภอเลือกปฎิบัติเฉพาะเทศบาลเวียงตาลจนทำให้ชาวบ้านเสียประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตามใขณะนี้ก็ได้ยื่นขออนุญาตไปเรียบร้อยแล้วไม่เฉพาะ3โครงการ ซึ่งต่อไปทุกโครงการก็จะต้องทำเช่นเดียวกันเพืื่อไม่ให้เกิดปัญหา ส่วน3โครงการนี้ก็จะต้องรอให้หน่วยงานอนุญาตก่อนซึ่งก็จะทำให้ล่าช้าไปอีก1-2 เดือน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้