"มอบบ้านฮักฮื้อป้ออุ้ยแม่อุ้ย"เพื่อให้บ้านเป็ฯสถานที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ-คนเปราะบาง 72 หลัง รวมมูลค่ากว่าสองล้านบาท

Last updated: 22 ก.พ. 2565  |  758 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"มอบบ้านฮักฮื้อป้ออุ้ยแม่อุ้ย"เพื่อให้บ้านเป็ฯสถานที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ-คนเปราะบาง 72 หลัง รวมมูลค่ากว่าสองล้านบาท

พม.เผยลำปางมีผู้สูงอายุมากที่สุดของประเทศ และเกิดอุบัติเหตุหกล้มในบ้านตัวเองถึงวันละ 140ครั้ง ร่วมกับภาคีเครือข่ายซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย พร้อมมอบบ้านฮักฮื้อป้ออุ้ยแม่อุ้ย เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ คนเปราะบาง 72 หลังมูลค่ากว่าสองล้านบาท


ที่  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาด พร้อม นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกสมาชิกเหล่ากาชาด นางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน One  Hone พม.ลำปาง ได้ทำพิธีมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ คนเปราะบาง จำนวน 72 หลัง

โดยนางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง มีภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ลำปาง ตากกำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ โดยมีภารกิจการจัดสวัสดิการและคุ้มครองผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีคนดูแล ให้การดูแลด้านปัจจัย รวมถึงสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแล  จำนวน 86 คน เป็นชาย 42 คน  เป็นหญิง  44  คน ภารกิจที่ 2 ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม  ซึ่งในวันนี้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรม “มอบบ้านมอบฮักฮื้อป้ออุ้ยแม่อุ้ย” ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ยากจน และเป็น กลุ่มเปราะบาง  เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่าย ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผนึกกำลังและร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ ในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุในสัดส่วนมากที่สุดของประเทศไทย คิดเป็น 25.35 % โดยมีผู้สูงอายุจำนวน 185,025 คน มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การสร้างนครลำปางให้เป็นเมืองแห่งความสุข

โดยได้มีการจัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย  เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนมีอยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ให้ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ในขณะที่อาศัยอยู่ในบ้าน 

ทั้งนี้ จากสถิติการหกล้มฉุกเฉินของผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณะสุข พบว่ามีจำนวนเฉลี่ย 140 ครั้ง/วัน หรือ 50,000 ครั้ง/ปี มีผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติหตุหกล้มในบ้านตัวเองสัดส่วน 31% ล้มบนพื้นระดับเดียวกันมากถึง 66% โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 2 รูปแบบ ได้แก่

​ 1. ปรับปรุงที่อยู่อาศัยในบางส่วน ได้แก่ ห้องน้ำ หลังคา พื้น ราวจับ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน  22,500.- บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

​2. ปรับปรุงโครงสร้าง ได้แก่ การสร้าง/ย้ายห้องน้ำหรือห้องนอนใหม่ ทำหลังคาใหม่ หรือทางลาดพร้อมรวมจับ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)โครงการในวันนี้  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ได้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านทั้งสิ้น จำนวน 28 พื้นที่ รวม 72 หลัง เป็นเงินจำนวน 2,145,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในครั้งนี้อีกด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้