ป.ป.ช.ลำปางนำทีมตรวจสอบโครงการเสาไฟจีนของเทศบาลนครลำปาง หลังมีการร้องเรียนว่าอาจจะราคาสูงเกินจริงและการติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน รอง นายกฯเทศมนตรีนำทีมแจงทุกขั้นตอน เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ แนะให้เพิ่มสัญลักษณ์ที่ชัดเจนบริเวณเสาไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

Last updated: 2 ก.พ. 2566  |  1771 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช.ลำปางนำทีมตรวจสอบโครงการเสาไฟจีนของเทศบาลนครลำปาง หลังมีการร้องเรียนว่าอาจจะราคาสูงเกินจริงและการติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน รอง นายกฯเทศมนตรีนำทีมแจงทุกขั้นตอน เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ แนะให้เพิ่มสัญลักษณ์ที่ชัดเจนบริเวณเสาไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ


จากกรณีที่สื่อท้องถิ่นได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการเสาไฟจีน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย เทศบาลนครลำปาง โดยตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีราคาสูงเกินจริงและอาจจะมีการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะมีการตั้งฐานเกินออกมาจากฟุตบาทแบบลอยๆ ก่อนที่เพจดัง “หมาเฝ้าบ้าน” ได้แชร์ข่าวดังกล่าวไปลงในเพจ โดยระบุว่า “ยืนอย่างมั่น” โดยมีภาพฐานของเสาไฟลอยออกมาจากฟุตบาท  จากนั้นมีประชาชนที่เห็นข่าวเข้าไปคอมเม้นท์โจมตีการทำงานกันจำนวนมาก  นั้น


ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้นสาม เทศบาลนครลำปาง นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ประธานฯและโค้ชชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ลำปาง ไม่รอช้า ได้เข้าขอข้อมูลและตรวจสอบโครงการเสาไฟจีน โดยมีนายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกฯรักษาราชการแทนนายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล ข้อสงสัยต่างๆ

นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ได้มีการบอกถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าขอข้อมูลและการตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟจีนดังกล่าวว่า จากที่มีการร้องเรียนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐและเป็นการป้องกันมิให้มีการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงย้ำให้หน่วยงานตระหนักถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักในการทำโครงการต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนรับทราบและคลายความสงสัย ในประเด็นต่างๆได้ถูกต้องชัดเจน

นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของนายกเทศมนตรีก่อนจะเข้ามารับตำแหน่ง ในเรื่องที่ต้องกรให้เกิดความสวยงามแก่บ้านเมือง ส่วนตนเองหลังเข้ารับตำแหน่งก็ได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ให้มีเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมาโดยตลอดให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ตนเองจะไม่เข้าไปยุ่งในขบวนการต่างๆ อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเมื่อเกษีย์ไปแล้วได้อยู่กับบ้านอย่างมีความสุข ตนเองหมดวาระไปแล้วก็จะได้พักอยู่กับบ้านโดยไม่ต้องมีหนังสือร้องเรียน
สำหรับโครงการเสาไฟจีนแห่งนี้ ก่อนทำโครงการได้มีการลงสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์และเป้ฯอัตลักษณ์ คือย่านชุมชนชาวไทยจีน ประกอบกับที่ผ่านมาทั้งพื้นฟุตบาทชำรุกทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงได้มีการปรับปรุงใหม่และเพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นอัตลักษณ์ จึงได้ออกแบบการติดตั้งเสาไฟ ตามถนนสายประสานไมตรี ซึ่งในการทำโครงการได้ผ่านขั้นตอนการขออนุมัติจากสภาฯ เป็นที่เรียบร้อย โดยการตั้งงบประมาณใหม่จากเงินเหลือจ่าย ซึ่งรวมกับโครงการอื่นๆด้วย

ส่วนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้ดำเนินการตามระเบียบ โดยมีการค้นหารายชื่อผู้ประกอบการ SME ในท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์งานตรงกับที่ต้องการ จากนั้นได้มีการส่งหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ  6 รายให้เข้าร่วมเสนอราคา แต่มีเพียง 3 รายที่เสนอราคา และเมื่อมีการพิจารณาราคาทั้งหมดและต่อรองราคาจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ 1 ราย ที่เสนอราคาต่ำสุด ในงบประมาณโครงการ 8.4 ล้านบาท  ซึ่งการกำหนดราคาจะอ้างอิงราคากลางจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ และสืบค้นจากร้านในท้องถิ่น ในบางกรณีที่ไม่ปรากฎในบัญชีกลาง ซึ่งราคาทั้งหมดเป็นไปตามราคาของทางราชการที่กำหนด สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ส่วนงานก่อสร้างในชั้นการขออนุมัติโครงการในสภาฯ ขณะนั้นการออกแบบ คิดว่าอยากให้มีสัญลักษณ์รูปไก่และต้องการประหยักงบประมาณโดยการขอติดตั้งกับเสาไฟของ กฟภ. แต่เมื่อดำเนินการจริง ประชาชนในพื้นที่อยากให้มีอัตลักษณ์และสื่อให้เห้ฯว่าในย่านดังกล่าวเป็นย่านชุมชนชาวจีน จึงได้มีการออกแบบสัญลักษณ์โคมไฟไหม ให้เป็นทรงจีนซึ่งต้องให้ทำขึ้นมาใหม่ตามแบบ แต่ราคาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนการติดตั้งโคมไฟ จากเดิมที่ต้องการห้อยไว้กับเสาไฟฟ้าของ กฟภ.รวม ร้อยกว่าโคม ปรากฎว่า กฟภ.ไม่อนุญาตให้ใช้เสาไฟฟ้า ดังนันจึงต้องมีการตั้งเสาไหม่และลดจำนวนลงเหลือเพียง 27 ต้น เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้และออกแบบการติดตั้งเสาใหม่

การติดตั้งเสาในตอนแรกได้ออกแบบลักษณะเป็นตอม่อ แต่เมื่อดำเนินงานจริงพบว่าในจุดที่ติดตั้งซึ่งต้องเลื่อนออกมาจากหน้าบ้านหน้าร้าน ตามความต้องการของเจ้าของบ้านเจ้าร้านเพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย เสาจึงออกมาอยู่บริเวณฟุตบาท และเมื่อเริ่มเจาะก็พบว่าใต้ฟุตบาทมีท้อระบายน้ำขนาดใหญ่ ทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีการติดตั้งใหม่ จากเดิมจะทำแบบตอม่อ จึงต้องเปลี่ยนเป็นแบบการฝั่งเสาเข็ม2ต้น ลึก3เมตร ลงไปในชั้นดินแทน เพื่อให้เลี่ยงท่อระบายน้ำที่มีตลอดแนว และจากการเปลี่ยนแบบฐานยึดเสาไฟจากตอม่อ เป็นเสาเข็มทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกกว่าต้นละหนึ่งหมื่บาท แต่ผู้ประกอบการก็ให้ความอนุเคราะห์โดยไม่คิดราคาเพิ่มแต่อย่างใด

ดังนั้นจากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นว่าฐานเสาไฟทำไมบางส่วนลอยออกมาจากฟุตบาทจะแข็งแรงได้มาตรฐานหรือไม่นั้น ได้ชี้จงว่าเนื่องจากตลอดแนวมีการวางท่อระบายน้ำอยู่ใต้ดิน ทำให้บางจุดต้องยื่นออกมาเพราะต้องเลี่ยงท่อระบายน้ำ หากจะเจาะลงไปในท่อจะทำให้กีดขวางการระบายน้ำและทำให้เสาเข็มที่ฝังลงไปเกิดการสึกหร่อได้เร็วกว่าเวลาอันควร ส่วนการยึดฐานเสาไฟนั้นได้ให้วิธีเจาะฝั่งเสาเข็มสองต้น ลึก 3 เมตร ด้านบนรองด้วยแผ่นเหล็ก2ชั้น ทำให้มีความมั่นคงแข็งแรง ยืนอย่างมั่นแน่นอน ส่วนราคาอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

หลังจากได้ฟังการให้ข้อมูลแล้ว ทาง ผอ.ป.ป.ช.พร้อมคณะ ได้ร่วมกันลงตรวจสอบสถานที่จริง โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง ลงให้ข้อมูลและชี้แจงด้วย

หลังตรวจ นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จากที่ได้รับการแจ้งแบะแสมาจึงเข้าตรวจสอบ ขอทราบข้อมูลโครงการจากเทศบาลนครลำปาง ว่าเสาไฟฟ้าแพงไหม การก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐานไหม แข็งแรงไหม  จากการลงพื้นที่ในวันนี้ จากการฟังข้อมูลทั้งหมด ทราบว่าการวางเสาไฟฟ้าบางจุดที่อยู่ริมถนน ริมฟุตบาท บางจุดอยู่พื้นผิวจารจร มีความจำเป็นเพราะมีท่อระบายน้ำและปรับเปลี่ยนตามสภาพรวมถึงเป็นความต้องการของชาวบ้านและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ในเบื้องต้นจากการตรวจสอบยังไม่พบสิ่งผิดปกติ ส่วนที่เสาบางต้นที่อาจจะเสี่ยงต่ออันตรายเพราะอาจจะอยู่บนผิวจารจรหรือริมฟุตบาทมาก ก็จะมีการแก้ไขโดยการติดสัญลักษณ์เพื่อให้ประชาชนมองเห็นชัดเจนขึ้นป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนการทำงานก็ทำตามขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบเท่าที่ฟังก็มีเหตุผลที่มีการติดตั้ง ซึ่งก็มีความจำเป็น มีเหตุมีผลอยู่ ในเบื้องต้นก็ยังไม่พบข้อผิดสังเกตุใดๆ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้